Retur in 31 de zile


1. Organizatorul

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR , ( numit in cele ce urmeaza “Organizatorul” ) cu sediul in București Strada Intrarea Miron Cristea Nr 7 Sector 4 avand numarul de Operator de baze de date........................

 

2. Dreptul de participare:

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica , rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care a achizitionat  produse  din magazinele ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR – SERVICIUL COLPORTAJ sau de pe site-ul www.colportaj.ro.

 

3. Obiectul Regulamentului:

Obiectul regulamentului il constituie stabilirea conditiilor in care clientii, pot returna produse achizitionate din structura de magazine, depozite sau ateliere ale SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR. Produsele defecte nu fac obiectul prezentului  regulament.

 

4. Conditii de retur

In cazul in care au fost achizitionate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se accepta ca retur, restul cantitatii trebuie sa fie sigilata.

Produsele returnate trebuie sa fie functionale, in parametrii normali si sa fie insotite de certificatul de garantie in original, documentul fiscal de achizitie, in original.

Produsele returnate nu trebuie să aibă urme de folosintă, uzură, mătuire, deteriorari mecanice si trebuie sa aiba ambalajul original;

Produsele care se doresc a fi returnate nu trebuie sa fi suferit nici un fel de interventie în service.

Produsele care nu se afla în ambalajul original, sau fara accesoriile originale nu sunt acceptate la retur.

Lipsa sau deteriorarea etichetelor, marcajelor, de pe produse sau ambalaje atrag refuzul de returnare al produselor.

Prin solicitarea returului, clientul declara ca a luat la cunostinta conditiile prezentului regulament si este de acord in totalitate.

Se accepta maxim returul a 3 (trei) produse in cursul unui an calendaristic, pentru fiecare client.

Prezentul regulament se regaseste afisat în magazin/depozit si publicat pe site-ul www.colportaj.ro.

ORGANIZATORUL îsi rezerva dreptul de a aduce modificari / completari prezentului Regulament fara a avea obligatia de a notifica / informa in prealabil tertele persoane. Modificarile / completarile isi vor produce efectul de la data publicarii / afisarii lor.

Asa cum se facea mentiunea la cap. III- Obiectul Regulamentului, acesta stabileste conditiile in care produsele achizitioanate din magazinele SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR sau online, pot fi returnate.

Produsele trebuie sa fi fost achizitionate de clienti persoane fizice, din magazine sau online, si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a. au fost cumparate intr-un intervalul anterior datei de depunere a Cererii de Retur nu mai mare de  31 zile 

b. se încadreaza în conditiile mentionate în continuare: 

c. nu fac parte din lista de produse si servicii nereturnabile

Produse care se pot returna doar sigilate:

-          Orice produs care are consumabile se va accepta doar în conditia în care consumabilele sunt sigilate;

Produsele desigilate se pot returna in urmatoarele conditii :

-          Nu fac parte din categoria de produse care se pot returna doar sigilate – enumerate la pct. 1 de mai sus;

-          Au ambalajul original complet si nedeteriorat ;

-          Nu au fost folosite, au acesoriile si consumabilele complete si sigilate;

Produse nereturnabile:

Produse achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice

Produse achizitionate prin sistem de rate sau bonuri valorice

Produse vândute la metraj

Produsele  pentru care clientul solicita proba in magazin nu fac obiectul programului retur in 31 zile.


5. Locul – exclusiv pentru produsele achizitionate din magazin

Produsul / produsele pot fi returnate exclusiv în magazinul/depozitul din care au fost achizitionate, în urma aprobarii cererii de retur si personal, clientului care a achizitionat produsul / produsele în baza unui act de identitate si a bonului fiscal sau a facturii fiscale.

 

6. Mecanismul de desfasurare

Clientii care doresc să returneze produsele achizitionate din reteaua de magazine ale SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR  sau de pe  www.colportaj.ro trebuie sa faca o cerere de retur catre ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR, in termen de cel mult 31 de zile calendaristice de la emiterea documentului de cumparare.

In cazul achizitiei din magazin cererea de retur se va face direct la magazinul de unde a avut loc achizitia.

In cazul achizitiei din mediul online cererea de retur se va face prin completarea unui formular de retur disponibil pe site-ul www.colportaj.ro

Returul in 31 de zile nu aduce limitare drepturilor consumatorilor care achizitioneaza produse online,  in conformitate cu legislatia in vigoare.

Dupa verificarea documentelor de achizitie, produsul va fi preluat in vederea evaluarii îndeplinirii conditiilor de retur, de catre magazinul care a primit cererea de retur sau prin intermediul curierului desemnat de SERVICIUL COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, în cazul produselor achizitionate online, contra-cost. În cazul in care clientul nu asigura transportul la magazin al produsului care face obiectul cererii de retur, atunci aceasta se va face de catre SERVICIUL COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, costul fiind suportat de client.

Aprobarea returului pentru toate produsele –sigilate si desigilate nefolosite si cu ambalajul original, se va face direct in magazinul de unde a avut loc achizitia offline, sau on line de catre directorul de magazin.

Acceptare returului pentru alte produse decat cele sigilate mentionate anterior se va putea face doar dupa verificarea si confirmarea indeplinirii conditiilor de retur in magazin, Organizatorul rezervandu-si dreptul sa decida asupra acceptarii returului pentru alte produse decat cele sigilate mentionate anterior.

În urma verificarii starii produsului, daca se constata ca nu îndeplineste conditiile pentru retur Magazinul va informa direct Clientul. Produsul va fi returnat prin curier, cu plata la destinatie. In acest caz clientul va suporta costul transportului de retur, conform declaratiei date la momentul predarii produsului pentru constatare.

In cazul cererilor de retur online, clientul este obligat sa trimita produsul prin curier in termenul - de 5 zile lucratoare, de la formularea cererii pe site-ul www.colportaj.ro.

In cazul depasirii termenului, cererea se considera anulata.

 

7. Timpul

Rezolutia la cererea de retur va fi trimisa clientului, printr-un mijloc de comunicare agreat (telefonic, email, fax, etc), in maxim 14 zile calendaristice de la preluarea produsului de catre magazin sau curier. Termenul de returnare al banilor, pentru cererile aprobate, este de maxim 15 de zile lucratoare de la data aprobarii returului;

 

8.  Returnarea Contravalorii

În cazul în care clientul doreste achizitionarea altui produs din reteaua de magazine / online, de valoare egala sau mai mare decat valoarea produsului pentru care se solicita retur, returnarea se va face pe loc in magazin în baza bonului fiscal sau a facturii fiscale sau in maxim 2 zile lucratoare pentru produsele achizitionate online în baza facturii fiscale. Achitarea diferentei de valoare se va face direct in magazine sau online.

În cazul in care a fost aprobata cererea de retur si clientul doreste restituirea sumei de bani, suma va fi tranferata în contul indicat de catre client în cererea de retur, în termen de 15 de zile lucratoare de la aprobare, aceasta plata reprezentând contravaloarea produsului asa cum a fost ea înscrisa pe documentul fiscal ce probeaza achizitia.

 

9. Durata Campaniei

Campania “Retur in 31 zile” , se desfasoara incepand cu data de 1 ianuarie 2016 ( numita si data publicarii ) si pana la data la care Organizatorul decide  intreruperea Campaniei si anuntarea corespunzatoare a acestui fapt.

 

10. Intreruperea Campaniei

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a întrerupe “Campania Retur in 31 zile”, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine etc.).

 

11. Litigii

Orice disputa cu privire la interpretarea, executarea si efectele prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila.

In cazul in care Partile nu ajung la o intelegere, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecata competente.