DATELE DE CONTACT

Arhiepiscopia Bucureștilor -  Serviciul Colportaj

Str. Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, Bucureşti - România
Cod Unic de Înregistrare: 4746217

 

CONDITII DE UTILIZARE

Folosirea, vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.colportaj.ro , implică acceptarea următoarelor termene și condiții:

 

REFERITOR LA ACCESARE

Ne rezervăm dreptul să înregistrăm și să stocăm următoarele informații referitoare la accesarea acestui site: data, pagina, ip, agent utilizator, rezoluție ecran.

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care accesează site-ul nostru cu astfel de programe.

 

REFERITOR LA CLIENȚI ȘI COMENZI

Ne rezervăm dreptul să stocăm informațiile clienților: nume, adresă, email, telefon, cnp, cărți comandate, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor și în vederea realizării de statistici.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul Colportaj are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii și expedierea către dumneavoastră a produselor comandate.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date însă refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării comenzii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorii noștri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne comunicați modificările. De asemenea, dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să solicitați aceasta de pe una din referințele corespunzătoare: email, telefon sau adresa care doriți să fie sterse din baza noastră de date.

Vânzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condițiile actului normativ menționat) dreptul ca în termen de 10 zile să denunțe unilateral contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunțarea unilaterală în scris (document semnat de cumpărător și transmis electronic sau prin poștă cu confirmare de primire) prețul contractului, condiționat de returnarea bunurilor în ambalajul original, și doar dacă acestea nu au suferit deteriorări. Cheltuielile aferente returnării bunurilor vor fi suportate de către cumpărător. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune către cumpărător, în condițiile legislației.

Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nici o informație (nume, adrese, comenzi etc) la terțe părți cu excepția curierului sau poștei.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunțați în pagină comanda și cu prețurile produselor și costul transportului afișate în coșul de cumpărături.

Nu garantăm îndeplinirea nici unei comenzi, indiferent de condițiile de disponibilitate specificate pentru un anumit titlu. În situații exceptionale este posibil ca anumite titluri să nu fie disponibile chiar dacă în site este specificat altfel. În situații excepționale este posibil ca timpul de livrare al unei comenzi să nu fie cel specificat în site.

Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul Colportaj nu se face raspunzător pentru coletele primite în stare deteriorată datorită proastei manipulări din partea firmelor de coletărie cu care colaborăm. Obiectele cumpărate nu pot fi returnate, decât în cazul în care clientul constataă defecțiuni fizice grave (deteriorări, pagini murdare, pagini lipsă sau desprinse, defecte de tipărire).

În acest caz ne obligăm să vă returnăm contravaloarea imediat ce cartea (cărțile) în cauză ne sunt returnate.

REFERITOR LA INFORMAȚIILE DE PE SITE

Nu răspundem de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și comentariilor introduse de vizitatori.

Nu răspundem de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

REFERITOR LA EMAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de emailuri periodice cu informații diverse din partea firmei noastre.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, etc.) este proprietatea Arhiepiscopiei Bucureștilor, a asociaților sau partenerilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor și este protejată de aceleași legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

AVERTISMENT SPECIAL

Preluarea informațiilor despre cărți (titluri, autori, descrieri, prețuri, etc.) sau a coperților și imaginilor fără acordul scris al Arhiepiscopiei Bucureștilor este considerată furt și ne rezervăm dreptul să acționăm în judecată persoanele/firmele în cauză.

NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecțiunile datorate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii Internet.

Orice tentativă de acces neautorizat la acest site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

 

Orice conflict apărut între Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul Colportaj și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instantelor românești.