Produse

Frumuseţea liturgică promovează frumuseţea sufletului

„Biserica binevesteşte frumuseţea spirituală prin icoană, obiecte de cult, veşminte, vase liturgice, coperţi de carte din metale preţioase sau din email, miniaturi, iconostase şi mobilier bisericesc sculptat. Ortodoxia foloseşte foarte mult esteticul inspirat de credinţa creştină, ca mijloc de elevaţie spirituală, dar şi pentru că acesta are o directă influenţă asupra eticului: cultivarea frumosului sacru poate fi imbold pentru realizarea binelui; omul este frumos cu adevărat dacă are suflet bun. Frumuseţea netrecătoare, nevăzută şi nepieritoare din Împărăţia cerurilor este întrezărită în ritualurile liturgice, pictura bisericilor, estetica obiectelor folosite la slujbe.

Biserica Ortodoxă are în cuprinsul rugăciunilor ei din Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie binecuvântarea: Binecuvântează-i, Doamne, pe cei ce iubesc frumuseţea casei Tale! Biserica împodobită prin arhitectura spaţiului liturgic, prin veşmânt pictural policrom, prin mobilier sculptat, prin vase şi odoare aurite, prin veşminte strălucitoare şi prin icoane frumoase exprimă iubirea credincioşilor faţă de Dumnezeu şi sfinţii Săi, ca răspuns la iubirea Lui pentru oameni. Când iubim pe cineva, nu-i dăruim lucruri de care nu mai avem nevoie, ci îi oferim daruri frumoase, noi şi scumpe. Cine-L iubeşte pe Dumnezeu şi pe sfinţii Săi, îi aduce daruri frumoase la biserică, asemenea mirului de mare preţ pe care l-a oferit lui Iisus, în Betania, Maria, sora lui Lazăr
(cf. Ioan 12, 2).

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Din cuvântul de binecuvântare la Catalogul de produse al Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor)

 

021 9184 Serviciul Colportaj