Produse

Ocrotitorii şcolilor teologice cinstiţi la Facultatea „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, aleşi ca ocrotitori ai şcolilor teologice încă din anul 1936, a fost celebrată la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Capitală prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori, profesori ai facultăţii bucureştene. La final, părintele decan prof. dr. Ioan Moldoveanu a prezentat principalele realizări ale facultăţii din anul 2020.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi-a sărbătorit sâmbătă, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii mari dascăli ai lumii şi Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea instituţiei de învăţământ a fost celebrată în chip festiv prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele decan prof. dr. Ioan Moldoveanu, părinţii prodecani Constantin Preda şi David Pestroiu, părintele consilier patriarhal Nicuşor Beldiman, părintele Aurel Mihai, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi alţi profesori ai Facultăţii de Teologie bucureştene.

Înainte de Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a sfinţit 15 seturi de veşminte liturgice, oferite în dar de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel paraclisului facultăţii, pentru slujbele în sobor ocazionate de sărbătorile şcolii teologice bucureştene.

La momentul chinonicului, studentul Silviu Chivu a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat aspecte din viaţa celor trei ierarhi pomeniţi: „După ce au primit o educaţie aleasă, cei trei mai ierarhi au dau răspuns unei chemări înalte, dedicându-şi viaţa lui Dumnezeu şi slujirii aproapelui. Sfântul Vasile a fost Episcop al Cezareei Capadociei şi a desfăşurat o bogată activitate teologică, socială şi pastorală. Sfântului Grigorie i-a fost încredinţată păstorirea credincioşilor capitalei Imperiului Roman, unde a rostit cele cinci Cuvântări teologice, în care a explicat poporului dreapta credinţă, combătând în acest fel ereziile care tulburau Biserica. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost, de asemenea, Arhiepiscop al Constantinopolului, impunându-se prin omiliile sale desăvârşite şi printr-o viaţă foarte riguroasă. Astfel, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit piloni de sprijin ai Bisericii, scrierile şi învăţăturile lor marcând profund teologia creştină, pe care au transpus-o în vieţilor lor virtuoase”.

Prezentarea unor apariţii editoriale

La finalul Sfintei Liturghii, părintele prof. dr. Ioan Moldoveanu a mulţumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru veșmintele preoțești oferite paraclisului facultății şi pentru sprijinul acordat în proiectele desfăşurate în cadrul instituției de învățământ. De asemenea, a mulțumit şi Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul pentru ajutorul acordat colegiului de profesori în multe împrejurări. Totodată, decanul facultăţii bucureştene a prezentat noua ediţie a „Anuarului” facultăţii, care reuneşte studii ale profesorilor de teologie din ţară şi străinătate.

„Una dintre realizările din anul 2020, în ciuda greutăţilor apărute din cauza pandemiei, a fost editarea Anuarului, prin contribuţia financiară a Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Acest volum de 620 de pagini este suma cercetărilor profesorilor de teologie din întreaga ţară, cuprinzând şi studii ale unor profesori de teologie din străinătate, traduse în limba română, care au fost susţinute în cadrul Simpozionului internaţional «Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii» din anul 2018. Toate aceste articole sunt acum la îndemâna studenţilor şi cercetătorilor, exemplare ale acestui volum fiind distribuite tuturor bibliotecilor din ţară”, a spus părintele prof. dr. Ioan Moldoveanu.

În continuare, directorul Şcolii Doctorale, conf. dr. Adrian Lemeni, a prezentat al doilea volum din colecţia „Studia doctoralia”: „Acest volum reuneşte materialele susţinute de doctoranzii care au participat la cea de-a doua Conferinţă naţională a doctoranzilor din Patriarhia Română, desfăşurată în anul 2019 la Mănăstirea «Sfânta Cruce» de la Caraiman, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Prin aceste conferinţe am încercat coagularea unei conştiinţe de cercetare a elitei tinerilor teologi din România, într-un spaţiu propice trăirii unor experienţe de viaţă, rugăciunii în comuniune şi discuţiilor faţă către faţă”, a spus conf. dr. Adrian Lemeni.

În încheiere, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare, în care a vorbit despre însemnătatea educaţiei prin exemplu, subliinind grija pe care Întâistătătorul Bisericii noastre o are faţă de facultatea bucureşteană, ca model pentru ostenitorii şi studenţii ei:

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel consideră că orice lucru care se petrece în facultate are un caracter didactic formativ, lucru pe care îl remarcăm în general în viața noastră când tinerii urmează exemplul înaintaşilor lor. Deci, slujba sfințirii veșmintelor a avut acest caracter pedagogic, fiind un îndemn părintesc al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca toți cei care sunt astăzi pe băncile facultății, când vor fi la parohie, să continue aceeași activitate de edificare şi înfrumuseţare, pentru ca dreptcredincioșii creștini, atunci când participă la sfintele slujbe, să simtă prezența lui Dumnezeu nu doar prin rugăciune, ci și prin frumusețea lucrurilor. Noi folosim obiecte de cult prețioase, pentru că ele simbolizează, pe cât este posibil, frumuseţile de negrăit din Împărăţia lui Dumnezeu”, a spus Preasfinţia Sa.

În încheiere, ierarhul i-a felicitat pe părintele decan prof. dr. Ioan Moldoveanu şi pe conf. dr. Adrian Lemeni pentru editarea celor două volume de studii şi a acordat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma şi Medalia Anului omagial 2020 tuturor cadrelor didactice ale instituţiei de învăţământ teologic.

Manifestările prilejuite de hramul facultăţii s-au încheiat prin sfinţirea noului spaţiu care va servi ca depozit de carte al bibliotecii facultăţii şi vernisarea unei expoziţii de icoane realizate de studenţii de la specializarea Artă Sacră, în tehnicile tempera, frescă şi mozaic, într-una din sălile facultăţii.

Sursa: Ziarul Lumina

021 9184 Serviciul Colportaj