Produse

Termeni de utilizare

Termenii de utilizare și toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii și condițiile în care vi se permite să utilizați website-ul nostru www.colportaj.ro

Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Termenii de utilizare sunt valabili începând cu data de 01.01.2020, „dată efectivă” a prezentului document.

Citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie pentru a o adăuga în arhivele dumneavostră, precum și copii ale versiunilor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizată în timp. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau nu doriți să aderați la ei, vă rugăm să nu accesați sau să nu utilizați website-ul nostru.

Cuprins:

 1. Detalii despre noi;
 2. Responsabilitatea dumneavostră față de persoanele care accesează website-ul nostru folosind dispozitivul sau conexiunea dvs. la internet;
 3. Disponibilitatea website-ului nostru;
 4. Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente;
 5. Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru;
 6. Informații și conținuturi de pe website-ul nostru furnizate în baza unei relații de independență;
 7. Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru;
 8. Utilizări interzise ale website-ului nostru;
 9. Legături către alte website-uri;
 10. Link-uri către website-ul nostru;
 11. Excluderi și limitări ale răspunderii;
 12. Despăgubiri;
 13. Repudieri;
 14. Restricții de vârstă privind utilizarea website-ului nostru;
 15. Legea și jurisdicția;

_____________________________________

 1. Detalii despre noi

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR – Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB), cu sediul în București, Sector 4, Str. Intrarea Miron Cristea, Nr. 7b, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. X/0/1990 80-4/8134, Cod de înregistrare fiscal 4746217, având email: office@colportaj.ro  operează website-ul: www.colportaj.ro.

 1. Responsabilitatea dvs. față de persoanele care accesează website-ul nostru folosind dispozitivul sau conexiunea dvs. la internet

Trebuie să vă asigurați că orice persoană care accesează website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dumneavostră sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dvs. sau care utilizează conexiunea dvs. la internet sunt conștiente de acești Termeni de utilizare și de orice alt document menționat în cadrul acestor Termeni și că aceste persoane sunt, de asemenea, de acord să respecte acești Termeni de utilizare. Dacă, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu acești Termeni de utilizare, ele nu trebuie să acceseze sau să utilizeze website-ul nostru și nu trebuie să le permiteți să facă acest lucru.

 1. Disponibilitatea website-ului nostru. Nu garantăm și nu oferim garanții că:
 1. Website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice locație geografică;
 2. Accesul dumneavoastră pe website-ul nostru va fi continuu sau neîntrerupt;
 3. Website-ul nostru va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele etc.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul în întregime sau parțial la website din orice motiv, inclusiv din motive comerciale sau operaționale, cum ar fi îmbunătățirea aspectului sau funcționalității website-ului, actualizarea de conținut, întreținerea periodică sau rezolvarea oricăror probleme pe care le-am putea întâmpina.

Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din România!!! Deși este posibilă accesarea website-ului din alte țări, nu facem nicio declarație legată de conformarea website-ului nostru la cerințele legale în vigoare din orice altă jurisdicție în afară de România.

 1. Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și altor documente

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate, Politica privind cookie-urile și orice alt document menționat de oricare dintre acestea. Putem schimba Termenii de utilizare și alte documente pentru orice motiv, inclusiv pentru a:

 1. Reflecta orice schimbări în modul în care ne desfășurăm activitatea;
 2. Lua în considerare orice modificări pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând însă/ fără a ne limita la orice noi caracteristici sau funcționalități pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conținutului, scopului sau disponibilității website-ului;
 3. Descrie cu exactitate activitățile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât să fiți la curent cu ultimele noastre practici;
 4. Vă informa despre orice schimbări în modul în care utilizăm cookie-urile sau tehnologiile similare de colectare a informațiilor; sau ne asigurăm că documentația noastră respectă și va respecta în continuare toate legile, reglementările și îndrumările actuale și viitoare aplicabile.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice modificare a acestor Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se referă, prin publicarea unui anunț pe website și/sau prin postarea unei versiuni actualizate a acestor Termeni de utilizare sau a altor astfel de documente pe site-ul nostru, cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestora.

Dacă alegeți să continuați să accesați website-ul nostru după ce ne-am actualizat Termenii de utilizare, sunteți de acord să respectați aceste versiuni actualizate. Veți fi notificat în prealabil asupra actualizărilor efectuate. Acceptați, de asemenea, că prin continuarea accesului la website-ul nostru după actualizarea politicii de confidențialitate și/sau a politicii privind cookie-urile, practicile stabilite în acele politici actualizate se vor aplica procesării datelor dvs. și utilizării cookie-urilor și tehnologiilor similare.

Trebuie să verificați acești Termeni de utilizare și toate celelalte documente la care se referă aceștia, de fiecare dată când accesați website-ul nostru, pentru a ne asigura că sunteți conștient de termenii care se aplică în acel moment.

Data la care au fost modificate ultima dată acești Termeni de utilizare și/sau orice alte documente (inclusiv politica noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile) este prezentată în partea de sus a documentului respectiv sub denumirea de „dată efectivă” a documentului.

 1. Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe website-ul nostru și conținutul său sunt fie deținute de noi, fie licențiate către noi. Toate aceste drepturi sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală din România, iar toate drepturile sunt rezervate de către noi. Orice utilizare a website-ului și a conținutului acestuia, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres în acest document, este strict interzisă. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile și alte mărci deținute de terți și folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv „Mărci terțe”) pot fi mărci ale proprietarilor lor, care pot sau nu să ne aprobe sau să fie afiliați cu sau legați de noi. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni de utilizare sau în termenii furnizați de proprietarul unei mărci terțe, nicio afirmație din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul website-ului nostru nu poate fi interpretată ca acordând, prin deducție sau altele, orice licență sau drept de a utiliza oricare dintre mărcile noastre sau oricare marcă terță care este utilizată sau afișată pe site, fără a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea mărcilor noastre.

 1. Informații și conținuturi de pe website-ul nostru furnizate în baza unei relații de independență

Website-ul nostru este pus la dispoziție pentru a vă oferi informații generale despre noi, despre activitatea noastră și despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul nostru disponibil pentru alte scopuri, cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni de utilizare.

 1. Conținutul website-ului nostru nu este conceput ca sfat. Nu trebuie să vă bazați pe niciun conținut al website-ului nostru în orice scop și trebuie să căutați consultanță profesională independentă, înainte de a decide să vă bazați pe orice conținut disponibil pe website-ul nostru.
 2. Nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, că orice conținut sau materiale disponibile pe website-ul nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.
 1. Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru:
 1. Conținutul de pe website-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat și necomercial. Puteți să imprimați sau să distribuiți conținutul de pe website-ul nostru în scopuri personale, private și necomerciale, și puteți face pe ceilalți din cadrul organizației dvs. conștienți de conținutul de pe website-ul nostru. Nu puteți extrage, reproduce sau distribui conținutul website-ului nostru în alte scopuri fără consimțământul nostru scris prealabil.
 2. Ori de câte ori imprimați, descărcați, distribuiți sau transmiteți conținut de pe website-ul nostru altor persoane, nu aveți dreptul legal să faceți nicio adăugire sau să ștergeți sau să modificați textul de pe website-ul nostru, nu aveți dreptul să modificați nicio imagine, în orice mod sau să eliminați vreun text însoțitor de pe astfel de imagini, materiale sau grafice și trebuie să vă asigurați că tot conținutul transmis unei părți terțe este o reprezentare exactă a conținutului așa cum apare pe website-ul nostru.
 3. Este interzis să utilizați orice tehnologie de extragere sau minare a datelor sau orice alte instrumente similare ale terților pentru extragerea sau reproducerea oricăror date sau conținut de pe website-ul nostru fără consimțământul nostru prealabil scris.
 4. Ori de câte ori transferați orice conținut sau materiale de pe website-ul nostru către oricine, trebuie să ne creditați ca autori ai unui astfel de conținut sau materiale (sau alți autori, ori de câte ori au fost creditați de noi) în momentul în care transmiteți acest conținut sau materiale.
 1. Utilizări interzise ale website-ului nostru
 1. Este interzis să reproduceți, să duplicați, să copiați sau să revindeți orice parte a site-ului nostru sau a vreunui conținut de pe website-ul nostru, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în acești Termeni de utilizare.
 2. Fără consimțământul nostru prealabil scris, este interzis să accesați, să interveniți, să distrugeți sau să perturbați în vreun fel website-ul nostru sau orice parte componentă a acestuia;
  – sistemele noastre;
  – orice hardware sau echipament sau oricare dintre rețelele pe care este găzduit website-ul nostru;
  – orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica website-ul sau pentru a vă pune la dispoziție website-ul;
  – sau orice hardware, echipament, rețea, server, software sau tehnologie deținute sau operate de noi sau de orice terță parte.
 3. Trebuie să utilizați website-ul nostru numai în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni de utilizare. Este interzisă utilizarea website-ului nostru pentru orice scop ilegal sau care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale, naționale sau internaționale;
 4. Pentru orice scop fraudulos;
 5. Pentru efectuarea oricărei publicități nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializări directe sau indirecte către oricine prin orice mijloace;
 6. Pentru încărcarea, găzduirea sau transmiterea de viruși, malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta utilizarea sau operarea website-ului nostru, hardware-ului sau sistemelelor noastre;
 7. Pentru comunicarea cu sau pentru vătămarea copiilor;
 8. În orice mod sau pentru orice scop care încalcă acești Termeni de utilizare sau termenii oricărora dintre documentele la care se referă acești Termeni de utilizare;
 9. Este interzisă transmiterea oricărei informații despre dvs. dacă aveți sub 18 ani sau despre oricare altă persoană care este sub vârsta de 18 ani. Dacă aveți vârsta de sub 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu ați primit consimțământul scris în prealabil de a transmite informații despre dvs;
 10. Este interzis să ne transmiteți informații care sunt considerate „informații personale sensibile”. „Informații personale sensibile” sunt informații despre dvs. sau despre orice altă persoană care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informații care privesc sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.
 11. Dacă ne transmiteți în mod accidental sau intenționat astfel de informații, va fi considerat că v-ați dat acordul prelucrării acestor informații pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).
 1. Legături către alte website-uri
 1. Link-uri cu conținut sau website-uri terțe pot apărea pe website-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili pentru conținutul oricăror website-uri accesibile prin intermediul oricărui link (link-uri) de pe website-ul nostru. Orice conținut de pe website-uri ale unor părți terțe este în afara controlului nostru și nu garantăm că un astfel de conținut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.
 2. Orice website al unei părți terțe accesibil printr-o legătură pe website-ul nostru poate colecta și procesa informațiile dumneavoastră. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de activități de prelucrare a datelor realizate de un website terț care este legat de website-ul nostru și nu ne asumăm răspunderea cu privire la aceste informații. Trebuie să verificați politica de confidențialitate a unei astfel de parte terță, pentru a stabili modul în care aceasta poate utiliza informațiile dvs. înainte de a vă decide să utilizați website-ul nostru și caracteristicile sale.
 1. Link-uri către website-ul nostru
 1. Este interzis să publicați link-uri către website-ul nostru pe alte website-uri deținute de dvs. fără consimțământul nostru prealabil scris.
 2. În cazul în care ați obținut consimțământul de a publica link-uri către website-ul nostru:
  – puteți publica link-uri către website-ul nostru pe alte website-uri deținute de dvs, cu condiția ca aceste website-uri și utilizarea oricăror legături către website-ul nostru să respecte acești Termeni de utilizare;
  – ori de câte ori publicați un link către website-ul nostru pe orice alt website, sunteți de acord că veți face acest lucru într-o manieră adecvată și nu în vreun fel defăimător sau disprețuitor față de noi, care poate provoca prejudicii pentru noi sau activitatea noastră și a instituției noastre;
  – este interzis să publicați link-uri către website-ul nostru pentru a sugera orice formă de parteneriat, colaborare, afiliere, relație de afaceri cu noi, în cazul în care această afiliere nu există și, în orice caz, în prealabil trebuie obținut un consimțământ scris.
 3. Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru în orice moment. În cazul în care vă retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru și vă informăm despre acest lucru, trebuie să eliminați imediat orice link către website-ul nostru.!!!Preluarea fără cost a oricăror materiale (text, foto și/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală este aprobată de către www.colportaj.ro doar în limita a 50 de semne!!!!!!Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici!!!
 1. Excluderi și limitări ale răspunderii

Nu ne limităm răspunderea față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru, de exemplu, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră. În cazul în care legea aplicabilă nu permite ca toate limitele de răspundere de mai jos să se aplice, limitările se vor aplica numai în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

În niciun caz și sub nici o circumstanță nu vom fi (incluzând firmele mamă, subsidiarele, afiliatele, ofițerii, directorii, membrii, angajații sau agenții) responsabili față de dvs. pentru nici o pierdere, pagubă (fie directă, indirectă, punitivă, actuală, accidentală, specială sau altele), costuri, obligații sau penalități, fie contractuale, de prejudiciu, de încălcare a drepturilor prevăzute de lege, sau, altfel, prevăzute sau nu, în legătură sau cu privire la:

 1. utilizarea website-ului nostru;
 2. orice corupere sau pierdere de date;
 3. orice incapacitate de a accesa website-ul nostru, inclusiv, fără limitare la, orice întreruperi, suspendări sau retrageri ale website-ului nostru (oricare ar fi motivul);
 4. orice utilizare a oricărui conținut de pe website-ul nostru, incluzând orice decizii ați luat pe baza acestui conținut;
 5. orice pierdere de economii, profituri, vânzări, afaceri sau venituri;
 6. orice atingere a reputației;
 7. orice alte pierderi secundare, succesive sau indirecte.

Și chiar dacă am fost avertizați de posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune, fără limitare, veți fi responsabili pentru costurile de reparații sau corecții în cazul unor astfel de pierderi, deteriorări, costuri, cheltuieli sau penalități.

Nu vom fi responsabili pentru nicio daună care ar fi putut fi evitată prin urmarea sfatului nostru de a aplica o actualizare oferită gratuit sau pentru daune care au fost cauzate de dvs. din cauză că nu au fost urmate corect instrucțiunile de instalare sau de a avea cerințele minime recomandate de noi.

Sunteți de acord în mod explicit că nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de conținut sau comportament defăimător, ofensator sau ilegal al vreunei părți terțe și că riscul de vătămare sau deteriorare a celor de mai sus se bazează în întregime pe acțiunile dvs.

Sunteți de acord ca, în cazul în care vi se aduc daune sau pierderi din sau prin legătură cu acțiunile sau omisiunile noastre, acele daune nu vor constitui un motiv valid pentru a bloca orice exploatare a website-ului, serviciilor, proprietăților, produselor sau oricărui alt conținut deținut de noi.

În măsura în care oricare dintre prevederile acestei clauze 11 (Excluderi și limitări ale răspunderii) sunt neaplicabile ca excluderi totale de răspundere, acestea vor fi interpretate ca limitări ale răspunderii, limitând răspunderea noastră față de dumneavoastră în cea mai mare măsură permisă de lege.

 1. Despăgubiri

Dumneavoastră (și, de asemenea, orice parte terță pentru care sau în numele căreia gestionați un cont sau o activitate pe website-ul nostru) sunteți de acord să ne apărați (la cererea noastră), să ne despăgubiți față de orice revendicare, datorie, daună, cheltuială, inclusiv, și, fără limitare la, onorariile și costurile legale, care rezultă din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre următoarele (inclusiv ca urmare a activităților dumneavoastră directe pe website sau a celor efectuate în numele dvs.):

 1. Încărcarea de material de către dvs., accesarea sau utilizarea website-ului;
 2. Încălcarea sau presupusa încălcare a acestor Termeni de utilizare;
 3. Încălcarea drepturilor terților, inclusiv, fără a se limita la încălcarea oricărui drept de proprietate intelectuală, publicitate, confidențialitate, proprietate sau drept la o viață privată;
 4. Încălcarea oricăror legi, reguli, reglementări, coduri, statute, ordonanțe sau ordine ale oricărei autorități guvernamentale și cvasi-guvernamentale, incluzând, fără limitare la, toate autoritățile de reglementare, administrative și legislative; sau
 5. Orice denaturare făcută de dvs. a conținutului website-ului;
 6. Veți coopera pe deplin când sunteți solicitat de noi în apărarea oricărei reclamații. Ne rezervăm dreptul de a ne asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către dvs.
 1. Repudieri

Website-ul este furnizat în baza principiilor „exact cum a fost creat”, „când este disponibil” și „cu toate defectele aferente”. În măsura în care acest lucru este permis de lege, nu facem nicio declarație sau garanție sau nici o confirmare de orice fel, expresă sau implicită, cu privire la:

 1. Serviciul;
 2. Conținutul website-ului;
 3. Conținutul utilizatorilor;
 4. Securitatea asociată cu transmiterea de informații către website.

În plus, repudiem toate garanțiile exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de vandabilitate, adecvate pentru un anumit scop, de inexistență a unei contrafaceri, de titlu, de integrare cu orice sistem și de siguranță împotriva virușilor.

Nu reprezentăm sau garantăm faptul că serviciile vor fi fără erori sau neîntrerupte, că defectele vor fi corectate sau că serviciul sau serverul care face serviciul disponibil este lipsit de componente dăunătoare, inclusiv, și fără limitare la, viruși. Nu facem nicio declarație sau garanție că informațiile (inclusiv orice instrucțiuni) despre servicii sunt corecte, complete sau utile. Acceptați faptul că utilizarea de către dvs. a website-ului se realizează prin riscul asumat de către dvs. Nu garantăm că utilizarea de către dvs. a website-ului este legală în orice jurisdicție specială și repudiem în mod expres astfel de garanții. Anumite jurisdicții limitează sau nu permit renunțarea la garanții implicite sau la alte garanții, astfel încât excluderea de răspundere de mai sus nu vi se aplică în măsura în care legea respectivă este valabilă pentru dvs. și pentru acești termeni de utilizare.

Prin accesarea sau utilizarea website-ului, reprezentați și confirmați faptul că activitățile dvs. sunt legale în fiecare jurisdicție în care accesați sau utilizați acest serviciu.

Nu susținem niciun conținut de pe acest website și în mod expres negăm orice responsabilitate față de orice persoană sau entitate pentru orice pierdere, daună (reală, punitivă sau alt tip de daună), prejudiciu, revendicare, răspundere sau altele de orice natură bazată pe sau rezultată din orice conținut afișat pe acest site.

 1. Restricții de vârstă privind utilizarea website-ului nostru

Website-ul nostru și toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul website-ului nu sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă aveți vârsta sub 18 ani, nu trebuie să utilizați sub nicio formă website-ul nostru, să achiziționați sau să încercați să cumpărați vreunul dintre produsele sau serviciile noastre sau să ne furnizați orice informații despre dvs. sau despre oricine altcineva.

Nu prelucrăm intenționat date despre orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

 1. Legea și jurisdicția

Acești termeni de utilizare, toate documentele la care se referă și eventualele litigii apărute din sau în legătură cu acestea sau orice alte documente la care se referă, fie contractuale sau necontractuale, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea din România.

Instanțele din România au competența exclusivă asupra oricărei reclamații sau a litigiilor care decurg din sau în legătură cu acești termeni de utilizare și orice documente la care fac referire.

021 9184 Serviciul Colportaj