Produse

Procedura de retur

1. Informații utile

Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește, îl poți returna gratuit în 30 de zile calendaristice de la momentul achiziționării, livrării sau ridicării, beneficiu valabil pentru produsele vândute și/sau expediate de ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR prin Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB) – (vezi rețeaua de magazine și depozite).

De asemenea, ai posibilitatea de a trimite formularul de retur până cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data achiziționării, livrării sau ridicării, fie duci produsul în magazinul sau depozitul din care l-ai achiziționat din structura Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) – (vezi rețeaua de magazine și depozite).

2. Comerțul la distanță

Procedura ,,Retur în 30 de zile” promovată de Arhiepiscopia Bucureștilor prin Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB) nu afecteaza în niciun fel drepturile legale de retragere în 14 zile pentru comerț la distanță (www.colportaj.ro).

3. Informații despre dreptul la retragere din magazinul online colportaj.ro

Cumpărătorul are dreptul să returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Costurile de livrare vor fi achitate curierului conform tarifelor practicate de acesta.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la:ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a unuia sau mai multe produse;

 • Ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • Ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care este compus din mai multe loturi sau piese;

4. Condiții generale pentru returul produselor

 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit;
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/distribuitor) și toate documentele fiscale cu care a fost livrat produsul;
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însoțit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Unele produse au o politică de retur specifică;

Pentru mai multe detalii consultați:   Legea nr. 449/2003 și UG 34/2014

Regulamentul returului

Art. 1 – Organizatorul

(1) ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, prin Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB), numită în cele ce urmeaza ,,SCB” și/sau “Organizatorul”, cu sediul în București, Strada Intrarea Miron Cristea patriarh, Nr 7b, Sector 4.

Art. 2 – Dreptul de participare

(1) La această procedură poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care a achiziționat  produse din magazinele și depozitele ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR – Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB), după data lansării oficiale a procedurii, respectiv 01.01 2020.

Art. 3 – Obiectul Regulamentului

(1) Obiectul regulamentului îl constituie stabilirea condițiilor în care clienții, doar persoane fizice – majore, pot returna unul sau mai multe produse achiziționate din structura de magazine și depozite ale Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR.

(2) Produsele defecte nu fac obiectul prezentului  regulament.

Art. 4 – Condiții de retur

(1) În cazul în care au fost achiziționate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se acceptă ca retur, restul cantității trebuie sa fie sigilată;

(2) Produsele returnate trebuie să fie funcționale în parametrii normali și să fie însoțite de certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/distribuitor) și de documentul fiscal de achiziție, în original;

(3) Produsele returnate nu trebuie să aibă urme specifice utilizării, mătuire, deteriorări mecanice, uzură și trebuie să se afle în ambalajul original;

(4) Produsele care se doresc a fi returnate nu trebuie să fi suferit nici un fel de intervenție în service;

(5) Produsele care nu se află în ambalajul original sau fără accesoriile originale nu sunt acceptate la retur;

(6) Lipsa sau deteriorarea etichetelor, marcajelor de pe produse sau ambalaje atrag refuzul de returnare a produselor;

(7) Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunoștintă condițiile prezentului regulament și este de acord cu acestea în totalitate;

(8) Se acceptă returul a maximum 3 (trei) produse în cursul unui an calendaristic, pentru fiecare client persoana fizică majoră;

(9) Prezentul regulament se regăsește afișat în magazinele și depozitele organizatorului și este, de asemenea, publicat pe website-ul nostru, www.colportaj.ro.

(10) Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări/completări prezentului Regulament, fără a avea obligația de a notifica/informa în prealabil terțele persoane. Modificările/completările își vor produce efectul de la data publicării/afișării lor.

(11) Așa cum este menționat în Art. 3 din prezentul document – Obiectul acestui Regulament stabilește condițiile în care produsele achiziționate, din magazinele și depozitele Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR sau online, pot fi returnate.

(12) Produsele trebuie să fi fost achiziționate de clienți persoane fizice, din magazinele, depozitele sau  magazinul online ale Organizatorului și să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Au fost cumpărate într-un intervalul anterior datei de depunere a Cererii standard de retur, dar nu mai mare de 30 zile calendaristice;
 2. Nu fac parte din lista de produse și servicii nereturnabile:

(13) Produse care se pot returna doar sigilate:

 1. Orice produs care are consumabile se va accepta doar în condiția în care consumabilele sunt sigilate;

(14) Produsele desigilate se pot returna în următoarele condiții:

 1. Nu fac parte din categoria de produse care se pot returna doar sigilate;
 2. Au ambalajul original complet și nedeteriorat;
 3. Nu au fost folosite, au acesoriile și consumabilele complete și sigilate;

(15) Produse nereturnabile:

 1. Produse care reprezintă o comandă specială a clientului;
 2. Produse achiziționate cu discount;
 3. Produse achiziționate cu discount din cauza unor defecte estetice;
 4. Produse achiziționate prin sistem de rate sau bonuri valorice;
 5. Produse vândute la metraj;
 6. Produse consumabile (cărbune, tămâie, plute etc.)

(16) Produsele  pentru care clientul solicită probă în magazine sau depozit nu fac obiectul procedurii de retur în 30 de zile;

Art. 5 – Locul returnării – exclusiv pentru produsele achiziționate din magazinele și depozitele fizice

(1) Un produs poate fi returnat exclusiv în magazinul sau depozitul din care a fost achiziționat, în urma completării și depunerii următoarelor documente:

 1. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. Cererea de retur;
 3. Carte de identitate (CI în fotocopie);
 4. Chitanța fiscală sau/și factura fiscală eliberată de Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB), în momentul achiziției;

Art. 6 –  Mecanismul de desfășurare

(1) Clienții care doresc să returneze produsele achiziționate din rețeaua de magazine și depozite ale Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR  sau de pe  www.colportaj.ro trebuie sa completeze o cerere de retur standard către Organizator, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la emiterea documentului de cumpărare.

(2) În cazul achiziției din magazine sau depozite, cererea de retur standard se va face prin completarea acesteia direct la magazinul sau depozitul unde a avut loc achiziția.

(3) În cazul achiziției din mediul online, cererea de retur se va face prin completarea acesteia direct pe website-ul www.colportaj.ro și va fi trimisă la adresa de mail: magazin@colportaj.ro.

(4) Returul în 30 de zile nu aduce limitare drepturilor consumatorilor care achiziționează produse online,  în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) După verificarea documentelor de achiziție, produsul va fi preluat în vederea evaluării îndeplinirii condițiilor de retur, de către magazinul sau depozitul care a primit cererea de retur sau prin intermediul curierului desemnat de client, în cazul produselor achiziționate online, contra-cost.

(6) În cazul în care clientul nu asigură transportul la magazin/depozit al produsului care face obiectul cererii de retur, atunci aceasta se va face de către un curier indicat/agreat de Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR, costul practicat de curier fiind suportat de client.

(7) Aceptarea returului pentru toate produsele (sigilate și desigilate, nefolosite și cu ambalajul original etc.) se va face de către directorul Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) sau de către delegatul acestuia.

(8) Acceptarea returului pentru alte produse decât cele sigilate menționate anterior se va putea face doar după verificarea și confirmarea îndeplinirii condițiilor de retur în magazin/depozit, organizatorul rezervându-și dreptul să decidă asupra acceptării returului pentru alte produse decât cele sigilate menționate anterior.

(9) În urma verificării stării produsului, dacă se constată că nu îndeplinește condițiile pentru retur, responsabilul Magazinului/Depozitului de unde a/au fost achiziționat/e produsul/produsele, va informa direct Clientul printr-o formă agreată de către Client (telefonic, email, fax, etc). În cazul în care produsul nu este ridicat de către Client, acesta va fi returnat printr-un curier indicat/agreat de Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB), cu plata la destinație. În acest caz, Clientul va suporta costul transportului de retur practicat de curier, conform declarației scrise, date la momentul predării produsului pentru constatare.

(10) În cazul cererilor de retur online, clientul este obligat să trimită produsul prin curier în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la formularea cererii pe site-ul www.colportaj.ro. În cazul depășirii termenului, cererea de retur este considerată nulă.

Art. 7 – Timpul

Rezoluția la cererea de retur va fi trimisă clientului, printr-un mijloc de comunicare agreat de client (telefonic, email, fax, etc), în maximum 30 zile calendaristice de la preluarea produsului de către magazin, depozit sau curier.

(2) Termenul de returnare a banilor, pentru cererile aprobate, este de maximum 15 zile lucrătoare de la data aprobării returului;

Art. 8 – Returnarea contravalorii

(1) Achitarea contravalorii sau diferenței de valoare se va face direct în magazin, depozit sau online, conform opțiunii scrise în cererea de retur standard completată și asumată de client.

(2) În cazul în care a fost aprobată cererea de retur standard și clientul dorește restituirea sumei de bani, achitarea contravalorii sau diferenței de valoare se va face direct în magazin/depozit sau suma va fi transferată în contul indicat de către client în cererea de retur, în termen de 15 de zile lucrătoare de la aprobare, această plată reprezentând contravaloarea produsului așa cum a fost ea înscrisă pe documentul fiscal ce probează achiziția.

Art. 9 – Durata procedurii de retur

(1) Procedura “Retur in 30 zile” se desfășoară începând cu data de 1 Ianuarie 2020 (numită și data publicării) și până la data la care Organizatorul decide întreruperea Procedurii și anunțarea acestui fapt.

Art. 10 – Întrerupera procedurii de retur

(1) Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Procedura ,,Retur în 30 zile” oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin diferite mijloace de comunicare  (afișare pe site, semnalizare în magazine, depozite etc.).

Art. 11 – Litigii

(1) Orice dispută cu privire la interpretarea, executarea și efectele prezentului Regulament vor fi soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente.

IMPORTANT!

 • Clienții PERSOANE JURIDICE care doresc să returneze produsele achiziționate din rețeaua de magazine ale Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR  sau de pe  www.colportaj.ro trebuie sa facă o cerere de retur standard către ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR – Serviciului de Colportaj Bisericesc (SCB), în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea documentului de cumpărare.
 • În cazul produselor achiziționate pe persoană juridică (indiferent de metoda de livrare), termenul de returnare este de 5 (cinci) zile lucrătoare, după primirea aprobării cererii de returnare;
 • În cazul depășirii acestui termen, cererea este considerată nulă.

Documente Utile:
Cerere de retur
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

021 9184 Serviciul Colportaj